dr sinan demircioğlu iç hastalıları ve Hematoloji
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
(Pzt-Cum.08:00-17:00)
Randevu Al: 0332 223 7000

Eozinofili

Hematoloji atlası / Eozinofili

Eozinofili

Eozinofili, mutlak eozinofil sayısının yaştan bağımsız olarak ≥500/mikroL'den yüksek olmasıdır.

Eozinofil ile ilişkili hastalıklar ve bozukluklar

1-Alerjik hastalıklar

-Astım, alerjik rinit, atopik dermatit

-İlaç aşırı duyarlılığı (ör. eozinofili ve sistemik semptomlarla [DRESS] ilaç reaksiyonu, eozinofili-miyalji sendromu, interstisyel nefrit, eozinofilik hepatit)

2-Enfeksiyöz hastalıklar

-Helmintler (örn. Strongyloidiasis, trichinellosis, filariasis, toksokariyaz, şistozomiyaz, kancalı kurt)

-Ektoparazitler (ör. uyuz, miyaz)

-Protozoanlar (ör. izosporiyaz, sarkosistis miyozit)

-Mantarlar (örneğin, koksidiyomikoz, alerjik bronkopulmoner aspergilloz, histoplazmoz)

-Viral (örneğin, HIV)

3-Neoplastik hastalıklar

-Primer hipereozinofilik sendromlar (ör. FIP1L1-PDGFRA, -PDGFRB, -FGFR1 yeniden düzenlemesi)

-Akut veya kronik eozinofilik lösemi

-Diğer miyeloid neoplazmalar (örneğin, kronik miyeloid lösemi, sistemik mastositoz)

-Lenfoid maligniteler (örneğin, B hücreli lenfoma, B veya T lenfoblastik lösemi/lenfoma, yetişkin T hücreli lösemi/lenfoma, kutanöz T hücreli lenfoma/Sézary sendromu)

-Solid tümörler (örneğin, adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom)

4-İmmünolojik hastalıklar

-İmmün yetmezlikler (örneğin, DOCK8 eksikliği, hiper-IgE sendromu, Omenn sendromu)

-Otoimmün ve idiyopatik bozukluklar (örneğin sarkoidoz, inflamatuar bağırsak hastalığı, IgG4 hastalığı, diğer bağ dokusu bozuklukları)

5-Eozinofilik hastalıklar

-İdiyopatik hipereozinofilik sendrom

-Polianjitli eozinofilik granülomatoz (eskiden Churg-Strauss sendromu)

-Eozinofilik gastrointestinal bozukluklar

6-Diğer

-Radyasyona maruz kalma

-Kolesterol embolisi

-Hipoadrenalizm

-IL-2 tedavisi

Web Sitemde Bulunan Yazı,Resim,Makale Şahsıma Ait Olup İzinsiz Kopyalanamaz
COPYRİGHT © 2021 drsinandemircioglu.com by karainteraktif